contact
 
  bedrijfsinformatie > historie  
 
 
 
 
     
De broers Henk en Anton Vollebregt besluiten om, na een periode bij het Haagse loodgietersbedrijf Verleg en de Bruin in dienst te zijn geweest, zelf een loodgietersbedrijf te starten. De kleine klantenkring, wat gereedschap en het kleine pakhuis op de Oranjelaan wordt van een scheidend collega overgenomen. Deze klantenkring blijkt echter van een zeer geringe commerciële waarde, zodat er sprake was van een moeilijke startperiode.

De lokatie op de Oranjelaan wordt verlaten en het oude pakhuis van de schoonvader van Henk (gelegen in de Rembrandstraat te Den Haag) wordt betrokken. Het eerste vervoersmiddel, een bakfiets met motor, wordt aangeschaft. Na enige jaren beginnen de vele inspanningen vruchten af te werpen en het personeelbestand kan worden uitgebreid naar circa vijf medewerkers. De V.O.F. Gebr. Vollebregt krijgt een vaste klantenkring van diverse aannemers, de rijksoverheid en particulieren; klanten die wij nog steeds na al die jaren tot onze relaties kunnen rekenen.

In 1976-1977

De gemeente Den Haag geeft te kennen, dat het stadsdeel "Schilderswijk" en met name het deel rondom de Rembrandstraat drastisch gesaneerd zal worden. Een nieuw stuk grond op het bedrijventerrein "de Binckhorst" wordt door de gemeente Den Haag aangeboden en het pand aan de Rembrandtstraat wordt aan de gemeente Den Haag verkocht.


In 1978

Het nieuwe pand op de Meteoorstraat 70-72, gebouwd op de oude funderingen van de gasfabriek, wordt betrokken. Het nieuwe onderkomen biedt naast de mogelijkheden van een beter georganiseerd magazijn en werkplaats ook een betere kantoorvoorziening.

In 1982

Na jarenlang, net zoals zijn beide broers en neven, in de vakanties en op zaterdagen als hulp in de zaak van zijn oom en vader te hebben meegewerkt, treedt de zoon van Henk Vollebregt Ton Vollebregt toe tot het bedrijf als hulpmonteur. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot een organisatie van circa 12 medewerkers en langzaam groeit het besef dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in gereedschap en bedrijfsauto's, maar dat ook een telefooncentrale, een fax, computers en een vaste kracht op de administratie onontbeerlijk zijn.

In 1989

Nadat Ton zijn vakdiploma's heeft behaald, treedt hij als derde firmant toe tot de vennootschap. Gefaseerd kreeg Ton de gelegenheid om, buiten de vaktechnische kennis, ook de andere facetten van het ondernemersschap zich toe te eigenen. Gelukkig staan de beide broers open voor de veranderingen, die de moderne tijd met zich meebrengt.

In 1991

Na een aantal omzwervingen treedt tenslotte ook de jongste zoon van Henk Vollebregt Remon Vollebregt als jongste telg uit de familie toe als werknemer. Hij wordt door Henk van Harmelen, die op dat moment de verantwoording over de pompservice afdeling draagt, onder de hoede genomen en opgeleid.

In 1992

Anton Vollebregt gaat met vervroegd pensioen en verlaat het bedrijf. Henk en Ton gaan als firmanten verder. Aangezien het personeelsbestand uitgegroeid is naar circa 25 medewerkers moest er in het pand geïnvesteerd worden om het kantoor, de werkplaats en het magazijn te laten meegroeien met de ontwikkelingen. Echter door de ernstige bodemverontreinigen, veroorzaakt door de voormalige gemeentelijke gasfabriek, zijn deze investeringen niet verantwoord.

In 1994

Een groter nieuw pand op de 1e Lulofsdwarsstraat 119 op het bedrijventerrein "Laakhaven" te Den Haag wordt aangekocht en het pand in de Meteoorstraat wordt verlaten.

In 1995-1997

De VOF wordt eerst omgezet in A. & H. Vollebregt Holding B.V. en twee jaar later wordt de werkmaatschappij Vollebregt Installatie B.V. opgericht. Na een explosieve groei van het bedrijf in een zeer korte periode, waar op de kwaliteit en de aandacht voor onze relaties ingeboet werd, wordt besloten terug te keren naar de kernactiviteiten, zodat niet de kwantiteit maar de kwaliteit weer de voornaamste rol kan spelen.

Eind 2000

Henk Vollebregt verkoopt zijn aandelen van Vollebregt Installatie B.V. aan zijn zonen Remon en Ton, maar blijft zelf, hoofdzakelijk in de uitvoering, echter nog nauw betrokken bij het bedrijf. Remon treedt toe als vennoot en voert samen met zijn broer Ton de directie.

In 2009

Op 25 december 2009 overlijdt op tragische wijze en volkomen onverwachts Henk van Harmelen. Onze projectleider. Een enorme klap voor zijn familie, maar ook voor ons bedrijf. Naast het feit dat hij een geweldige collega met een hoop kennis in huis was, was hij ook voor ons een soort van familie en vriend. Door een geweldige inspanning van alle medewerkers weten we vrij snel het ontstane gat te dichten en de draad weer op te pakken.

2010-heden

Vollbregt Installatie B.V. is een gezond en modern bedrijf met een rijk vaktechnisch verleden. Een team van monteurs, dat samen met haar klanten een goed product wil leveren.