• Telefoon nr: 070 - 3 806 807

  • E-mail adres: installatie@vollebregt.nl

Image

Water - Legionella

In ruim veertig jaar heeft ons bedrijf zich bekwaamd in de aanleg van water-leidingen in al zijn facetten. Van eenvoudige uitbreidingen op een bestaand leidingnet tot aan een complete nieuwe installatie in de utiliteit. Wij zorgen indien nodig ook voor een advies, het tekenwerk, het ontwerp en de begeleiding met de nutsbedrijven.

Aangezien er een wildgroei was aan adviseurs op het gebied van legionella, die rapporten afleverden, die vaak of incompleet waren of niet uitvoerbaar, hebben we ons de laatste jaren gespecialiseerd in het geven van adviezen en het treffen van technische maatregelen in het kader van de voorkoming van legionella in het waterleidingnet.

Onze insteek bij deze adviezen en rapporten is dat, naast het afleveren van een goede risico-inventarisatie, een beheersplan en een logboek, de genoemde technische maatregelen en het beheren van het logboek ook praktisch uitvoerbaar moet zijn. Onze klanten zijn niet gebaat bij een rapport dat daar geen rekening mee houdt.