• Telefoon nr: 070 - 3 806 807

  • E-mail adres: installatie@vollebregt.nl

Vollebregt Installatie B.V. is een familiebedrijf met ruim 14 medewerkers, dat vooral actief is in renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in Den Haag en omstreken voor o.a. de rijksoverheid, de gemeente, de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en de bedrijvensector al dan niet als hoofdaannemer of onderaannemer. Circa tweemaal per jaar worden er ook nieuwbouwwerkzaamheden verricht in onderaanneming in de utiliteitsbouw. Op een wat kleinere schaal worden er ook voor particuliere opdrachtgevers renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Doordat het kader zelf ruimschoots actief is geweest op de werkvloer, is er een ruime praktijkervaring naast de theoretische kennis aanwezig. Door deze "know-how" hebben wij vooral naam gemaakt bij het oplossen van allerlei installatie- en dakproblemen. De onderhoudswerkzaamheden die door ons worden uitgevoerd vragen om een flexibele inzet van onze medewerkers en wij zijn in staat snel en adequaat op calamiteiten te reageren. Naast de aandacht voor het technische deel van de door ons uit te voeren werkzaamheden wordt er ook voor gezorgd dat door kwaliteitscontrololesystemen het bedrijf meegroeit met de huidige eisen en normen.

Vanaf 1997 voldoen wij aan de VCA* normen, dat te kennen geeft dat het gecertifeerde bedrijf voldoet aan een aantal ARBO- en milieukwalificaties. Uiteraard is Vollebregt Installatie B.V. als erkend installatiebedrijf lid van Techniek Nederland, dat zowel de belangen van de installateurs als de belangen van de klanten van de installateurs behartigt.

Onze Historie

De broers Henk en Anton Vollebregt besluiten om, na een periode bij het Haagse loodgietersbedrijf Verleg en de Bruin in dienst te zijn geweest, zelf een loodgietersbedrijf te starten. De kleine klantenkring, wat gereedschap en het kleine pakhuis op de Oranjelaan wordt van een collega overgenomen.

De lokatie op de Oranjelaan wordt verlaten en het oude pakhuis van de schoonvader van Henk (gelegen in de Rembrandstraat te Den Haag) wordt betrokken. Het eerste vervoersmiddel, een bakfiets met motor, wordt aangeschaft. Na enige jaren beginnen de vele inspanningen vruchten af te werpen en het personeelbestand kan worden uitgebreid naar circa vijf medewerkers. De V.O.F. Gebr. Vollebregt krijgt een vaste klantenkring van diverse aannemers, de rijksoverheid en particulieren; klanten die wij nog steeds na al die jaren tot onze relaties kunnen rekenen.

Onze geschiedenis in jaren

In 1976-1977
De gemeente Den Haag geeft te kennen, dat het stadsdeel "Schilderswijk" en met name het deel rondom de Rembrandstraat drastisch gesaneerd zal worden. Een nieuw stuk grond op het bedrijventerrein "de Binckhorst" wordt door de gemeente Den Haag aangeboden en het pand aan de Rembrandtstraat wordt aan de gemeente Den Haag verkocht.