Welkom bij Vollebregt Installatiebedrijf B.V.
Onze geschiedenis in jaren
  • De gemeente Den Haag geeft te kennen, dat het stadsdeel "Schilderswijk" en met name het deel rondom de Rembrandstraat drastisch gesaneerd zal worden. Een nieuw stuk grond op het bedrijventerrein "de Binckhorst" wordt door de gemeente Den Haag aangeboden en het pand aan de Rembrandtstraat wordt aan de gemeente Den Haag verkocht.
  • Het nieuwe pand op de Meteoorstraat 70-72, gebouwd op de oude funderingen van de gasfabriek, wordt betrokken. Het nieuwe onderkomen biedt naast de mogelijkheden van een beter georganiseerd magazijn en werkplaats ook een betere kantoorvoorziening.
  • Na jarenlang, net zoals zijn beide broers en neven, in de vakanties en op zaterdagen als hulp in de zaak van zijn oom en vader te hebben meegewerkt, treedt de zoon van Henk Vollebregt Ton Vollebregt toe tot het bedrijf als hulpmonteur. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot een organisatie van circa 12 medewerkers en langzaam groeit het besef dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in gereedschap en bedrijfsauto's, maar dat ook een telefooncentrale, een fax, computers en een vaste kracht op de administratie onontbeerlijk zijn.
  • Nadat Ton zijn vakdiploma's heeft behaald, treedt hij als derde firmant toe tot de vennootschap. Gefaseerd kreeg Ton de gelegenheid om, buiten de vaktechnische kennis, ook de andere facetten van het ondernemersschap zich toe te eigenen. Gelukkig staan de beide broers open voor de veranderingen, die de moderne tijd met zich meebrengt.
  • De gemeente Den Haag geeft te kennen, dat het stadsdeel "Schilderswijk" en met name het deel rondom de Rembrandstraat drastisch gesaneerd zal worden. Een nieuw stuk grond op het bedrijventerrein "de Binckhorst" wordt door de gemeente Den Haag aangeboden en het pand aan de Rembrandtstraat wordt aan de gemeente Den Haag verkocht.
  • Anton Vollebregt gaat met vervroegd pensioen en verlaat het bedrijf. Henk en Ton gaan als firmanten verder. Aangezien het personeelsbestand uitgegroeid is naar circa 25 medewerkers moest er in het pand geïnvesteerd worden om het kantoor, de werkplaats en het magazijn te laten meegroeien met de ontwikkelingen.
  • De gemeente Den Haag geeft te kennen, dat het stadsdeel "Schilderswijk" en met name het deel rondom de Rembrandstraat drastisch gesaneerd zal worden. Een nieuw stuk grond op het bedrijventerrein "de Binckhorst" wordt door de gemeente Den Haag aangeboden en het pand aan de Rembrandtstraat wordt aan de gemeente Den Haag verkocht.
  • Een groter nieuw pand op de 1e Lulofsdwarsstraat 119 op het bedrijventerrein "Laakhaven" te Den Haag wordt aangekocht en het pand in de Meteoorstraat wordt verlaten.
  • De VOF wordt eerst omgezet in A. & H. Vollebregt Holding B.V. en twee jaar later wordt de werkmaatschappij Vollebregt Installatie B.V. opgericht. Na een explosieve groei van het bedrijf in een zeer korte periode, wordt besloten terug te keren naar de kernactiviteiten, zodat niet de kwantiteit maar de kwaliteit weer de voornaamste rol kan spelen.
  • Vollbregt Installatie B.V. is een gezond en modern bedrijf met een rijk vaktechnisch verleden. Een team van monteurs, dat samen met haar klanten een goed product wil leveren.

Over ons

Vollebregt Installatie B.V. is een familiebedrijf met ruim 14 medewerkers, dat vooral actief is in renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in Den Haag en omstreken voor o.a. de rijksoverheid, de gemeente, de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en de bedrijvensector al dan niet als hoofdaannemer of onderaannemer. Circa tweemaal per jaar worden er ook nieuwbouwwerkzaamheden verricht in onderaanneming in de utiliteitsbouw. Op een wat kleinere schaal worden er ook voor particuliere opdrachtgevers renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Doordat het kader zelf ruimschoots actief is geweest op de werkvloer, is er een ruime praktijkervaring naast de theoretische kennis aanwezig. Door deze “know-how” hebben wij vooral naam gemaakt bij het oplossen van allerlei installatie- en dakproblemen. De onderhoudswerkzaamheden die door ons worden uitgevoerd vragen om een flexibele inzet van onze medewerkers en wij zijn in staat snel en adequaat op calamiteiten te reageren. Naast de aandacht voor het technische deel van de door ons uit te voeren werkzaamheden wordt er ook voor gezorgd dat door kwaliteitscontrololesystemen het bedrijf meegroeit met de huidige eisen en normen.

Vanaf 1997 voldoen wij aan de VCA* normen, dat te kennen geeft dat het gecertifeerde bedrijf voldoet aan een aantal ARBO- en milieukwalificaties. Uiteraard is Vollebregt Installatie B.V. als erkend installatiebedrijf lid van Techniek Nederland, dat zowel de belangen van de installateurs als de belangen van de klanten van de installateurs behartigt.

Onze historie

De broers Henk en Anton Vollebregt besluiten om, na een periode bij het Haagse loodgietersbedrijf Verleg en de Bruin in dienst te zijn geweest, zelf een loodgietersbedrijf te starten. De kleine klantenkring, wat gereedschap en het kleine pakhuis op de Oranjelaan wordt van een collega overgenomen.

De lokatie op de Oranjelaan wordt verlaten en het oude pakhuis van de schoonvader van Henk (gelegen in de Rembrandstraat te Den Haag) wordt betrokken. Het eerste vervoersmiddel, een bakfiets met motor, wordt aangeschaft. Na enige jaren beginnen de vele inspanningen vruchten af te werpen en het personeelbestand kan worden uitgebreid naar circa vijf medewerkers. De V.O.F. Gebr. Vollebregt krijgt een vaste klantenkring van diverse aannemers, de rijksoverheid en particulieren; klanten die wij nog steeds na al die jaren tot onze relaties kunnen rekenen.

Doordat het kader zelf ruimschoots actief is geweest op de werkvloer, is er een ruime praktijkervaring naast de theoretische kennis aanwezig. Door deze “know-how” hebben wij vooral naam gemaakt bij het oplossen van allerlei installatie- en dakproblemen. De onderhoudswerkzaamheden die door ons worden uitgevoerd vragen om een flexibele inzet van onze medewerkers en wij zijn in staat snel en adequaat op calamiteiten te reageren. Naast de aandacht voor het technische deel van de door ons uit te voeren werkzaamheden wordt er ook voor gezorgd dat door kwaliteitscontrololesystemen het bedrijf meegroeit met de huidige eisen en normen.

Vanaf 1997 voldoen wij aan de VCA* normen, dat te kennen geeft dat het gecertifeerde bedrijf voldoet aan een aantal ARBO- en milieukwalificaties. Uiteraard is Vollebregt Installatie B.V. als erkend installatiebedrijf lid van Techniek Nederland, dat zowel de belangen van de installateurs als de belangen van de klanten van de installateurs behartigt.